VW DUB Edition

Voor en door liefhebbers van Volkswagen

Foto Preview

Groot nieuws voor klassiekerliefhebbers en het behoud van
het mobiele erfgoed. 17 november 2011 heeft de
Tweede Kamer het Amendement Van Vliet aangenomen.
De bevriezing van de MRB Vrijstelling voor klassiekers
is weer ontdooid.


Al sinds destijds – volgens velen nogal overhaast
– het ‘Amendement Cramer’ is aangenomen, waarbij
de vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB)
voor klassiekers ouder dan 25 jaar per 1 januari
2012 bevroren zou worden, was de FEHAC daar met
het oog op de toekomst van het mobiele erfgoed
zeer ongelukkig mee. Het Amendement Cramer (CU) was gekoppeld aan het invoeren van de kilometerheffing. De kilometer heffing is inmiddels gesneuveld,
maar de MRB bevriezing voor klassiekers was daarbij even ‘vergeten’. Sindsdien heeft de FEHAC
zijn inspanningen nog verder opgevoerd, inclusief een aanhoudend pleidooi bij de
volksvertegenwoordigers - die ons immers allemaal vertegenwoordigen - om het mobiele erfgoed
een toekomst te geven.


Tweede Kamerlid Van Vliet (PVV) heeft deze handschoen overtuigend en met succes opgepakt.
Gisteren is het Amendement Van Vliet door de Tweede Kamer aangenomen. Met het aannemen
van dit amendement is ‘Cramer’ effectief ongedaan gemaakt. Het Amendement is gesteund
door zowel VVD, CDA en PVV, als ook de SGP, waardoor er ook in de Eerste Kamer een
meerderheid vóór zal zijn.

Ingaande per 1 januari 2012 geldt een nieuwe regeling voor MRB vrijstelling voor
klassiekers.
Waarbij er een overgangsfase geldt en geleidelijk de vrijstellingsgrens
wordt opgetrokken van 25 jaar naar 30 jaar,gerekend vanaf de datum eerste toelating.
Voor de voertuigen die op 31 december 2011 al ouder dan 25 jaar zijn verandert er niets.
Voor de generaties daarna geldt een geleidelijke leeftijdsopbouw, en bovendien geldt de
vrijstelling uitsluitend voor basisbedrag MRB plus de provinciale opcenten. De
brandstoftoeslagen voor diesel en LPG moeten, voor zover relevant voor het betreffende voertuig,
wél worden betaald.


De MRB-vrijstelling geldt tevens voor ‘zware’ bedrijfsvoertuigen, met uitzondering van die
bedrijfsvoertuigen die commercieel in gebruik zijn.

Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

De geleidelijke groei van 25 naar 30 jaar gaat als volgt:

 • Een voertuig dat in 1987 voor het eerst in gebruik is genomen, wordt MRB-vrijgesteld als de datum
  eerste toelating ten minste 26 jaar geleden is,
 • Een voertuig dat in 1988 voor het eerst in gebruik is genomen, wordt MRB-vrijgesteld als de datum
  eerste toelating ten minste 27 jaar geleden is,
 • Een voertuig dat in 1989 voor het eerst in gebruik is genomen, wordt MRB-vrijgesteld als de datum
  eerste toelating ten minste 28 jaar geleden is,
 • Een voertuig dat in 1990 voor het eerst in gebruik is genomen, wordt MRB-vrijgesteld als de datum
  eerste toelating ten minste 29 jaar geleden is,
 • en vervolgens vanaf 30 jaar na de datum eerste toelating.

Login

Facebook Image

Online

We hebben 68 gasten en geen leden online

Copyright © 2014 VW DUB Edition.
All Rights Reserved.